Członkowie

Aleksandra Bałyk – absolwentka politologii na UJ oraz kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na UEK. Interesuje się budżetem partycypacyjnym i demokracją partycypacyjną. Słucha post-rocka. Uwielbia jazdę na snowboardzie.

 

Bartosz Brzyski – Sekretarz redakcji jagielloński24; kontakt: brzyski@jagiellonski24.pl

Łukasz Curyło – absolwent politologii oraz europeistyki; odbył praktyki w MSZ. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi oraz wyceny i gospodarki nieruchomościami. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźń Jaworznicka. Od lat działa społecznie dla dobra swojej „małej ojczyzny”.

Jan Czajkowski

Paweł Deyk – koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu w województwie dolnośląskim; koordynował w regionie (woj. dolnośląskie i opolskie) trzy edycje Konkursu Papieskiego, organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Interesuje się nowoczesnymi technologiami, aplikacjami mobilnymi i sieciami komputerowymi, realizując się jako prezes Koła Naukowego Wireless Group. Pracuje przy kilku projektach realizowanych przez niedawno powstały wrocławski oddział Klubu.

Krzysztof Drynda – koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu w województwie opolskim. Współzałożyciel i od 2011 r. Prezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Horyzonty”, wcześniej w latach 2005-2011 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego, absolwent Politechniki Wrocławskiej, Przewodniczący Opolskiego Obwodu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, instruktor ZHR, absolwent Akademii Innowatorów Społecznych. Współzałożyciel, członek Komisji Rewizyjnej Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców, w latach 2005-2007 jej Przewodniczący. Za działalność społeczną odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Michał Dulak – student studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Członek Klubu Jagiellońskiego, gdzie od 2009 r. współtworzył Barometr Rozwoju Małopolski. Od 2010 do 2013 r. pracował w Zespole Planowania Strategicznego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Obecnie kieruje pracami Ośrodka Studiów o Mieście (OSOM).

Zbigniew Dura – były członek zarządu Klubu i były prezes Koła Nauk Politycznych UJ, specjalista w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Anna Fałdzińska – koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu w województwie świętokrzyskim. Studentka ekonomii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Sekretarz redakcji wydawanego przez KJ czasopisma „Goniec Litewski”. Od 2011 r. członek Koła Nauk Politycznych „Homo Politicus”. Praktykantka Ambasady RP w Rzymie. Zaangażowana w ruch rekonstrukcji historycznej – od 2007 r. członek kieleckiego Klubu Historycznego „Hird”. Interesuje się sprawami międzynarodowymi i polityką krajową. Szczególnie bliskie jej sercu są Litwa i Włochy.

Ziemowit Gardynik – niedokończony socjolog i ekonomista. Działacz katolicki i społeczny. Wychowany w podkarpackim Tarnobrzegu, zakochany we Wrocławiu, aktualnie mieszka na Górnym Śląsku, gdzie pracuje w firmie ogrodniczej.

Rafał Gawlikowski – student prawa na UŚ. Stały współpracownik portalu Jagielloński24.pl. Z Klubem związany od 2013 r. Zaangażowany w realizowanie projektów edukacyjnych tj. Akademii Dobrego Państwa, Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu czy Śląskich Dróg do Wolności.

 

Paweł Grzegorczyk – urodzony w Nowym Sączu, student politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Redaktor naczelny portalu Jagielloński24.pl oraz pełnomocnik zarządu ds. portalu. Interesuje się kulejącym w naszym kraju dziennikarstwem śledczym, nowymi mediami i kampaniami wyborczymi.

Magda Jagła – absolwentka politologii na UJ, obecnie pracuje w firmie consultingowej, w której zajmuje się m.in. projektami społecznymi NGO.

Krzysztof Jankowski

Michał Kalinowski

Sabina Karmazinaitė – absolwentka politologii na Uniwersytecie Wileńskim, obecnie pracuje w Wilnie nad ewaluacją wykorzystania środków strukturalnych z Unii Europejskiej oraz jako młodszy badacz na Uniwersytecie Wileńskim, a także jako analityk sektora energetycznego państw bałtyckich. Członkini korporacji studenckiej „RePublica” i członek zarządu Forum Jerzego Giedroycia. Uczestniczyła i koordynowała Akademie Polsko-Litewskie, była także jednym z organizatorów Forum Młodej Europy.

Piotr Kaszczyszyn – student stosunków międzynarodowych UJ. Redaktor i współtwórca portalu Jagielloński24.pl oraz współpracownik „Pressji”. Interesuje się historią idei, literaturą oraz kinem.

Adam Kempa – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, aplikant adwokacki. W Klubie zaangażowany w organizację Akademii Dobrego Państwa oraz nowego klubowego projektu – Akademii Dobrego Prawa.

Marcin Kędzierski – absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, asystent w Katedrze Studiów Europejskich UEK. Współpracownik kwartalnika „Pressje”, jeden ze współtwórców teki „Ekonomia trynitarna”. Prezes Klubu w latach 2012-2015.

Karol Kleczka – doktorant w Instytucie Filozofii UJ, absolwent MISH UJ. W redakcji kwartalnika „Pressje” od 2010 r., obecnie pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Współpracował także z miesięcznikiem „Znak” i kwartalnikiem „Kontakt”. Interesuje się współczesną metafizyką analityczną, katolicką nauką społeczną i personalizmem.

Mateusz Koczwara – absolwent historii na UJ. Interesuje się dziejami polskiej wsi oraz demografią. W Klubie zaangażowany w prace Barometru Rozwoju Małopolski.
Grzegorz Krzyżanowski – absolwent stosunków międzynarodowych na UJ. Odbył stypendium na Katolickim Uniwersytecie w Leuven oraz staż w Parlamencie Europejskim. Interesuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, piłką nożną i historią. Kibicuje Wiśle Kraków.

Grzegorz Krzyżanowski

Grzegorz Lewicki – doktorant filozofii na UJ, absolwent stosunków międzynarodowych, socjologii, filozofii i filozofii nauki na London School of Economics, dziennikarz „Wprost”. Autor rozprawy „Nadchodzi nowy proletariat”; redaktor „Pressji”.

Janusz Lewicki – absolwent stosunków międzynarodowych z Wrocławia. Wolontariusz Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu i współpracownik portalu Jagielloński24.pl. Obecnie przebywa w Berlinie na stypendium niemieckiego parlamentu.

Jakub Lipiński

Aleksandra Maciejewska – absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 2012 r. członek Zarządu Klubu, odpowiedzialna za finanse i sprawy formalno-prawne; koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu w latach 2013-2016.

Jan Maciejewski – student filozofii w ramach MISH UJ. Sekretarz redakcji „Pressji”, członek zarządu Klubu. Interesuje się historią idei.

Krzysztof Mazur – doktor politologii, pracownik UJ; absolwent politologii i MISH na UJ; w latach 2002-2008 pracownik Instytutu Tertio Millennio; członek KJ od 2002 r.; w latach 2008-2012  i od 2015 Prezes Klubu ; od 2012 r. Przewodniczący Rady Klubu; twórca Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu; autor wielu publikacji i licznych projektów społecznych; tata trójki dzieci.

Bartłomiej Matura

Adrianna Michalec

Jakub Moroz – zastępca dyrektora TVP Kultura; teatrolog, doktorant na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą Teatrowi Wierszalin. Jego zainteresowania naukowe to: filozofia polityczna, antropologia filozoficzna i kulturowa, socjologia i religioznawstwo. W wolnych chwilach słucha muzyki dawnej i czyta.

Paweł Musiałek – redaktor portalu Jagielloński24.pl, członek Zespołu Ekspertów KJ. Koordynator pionu badawczego Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. W TV Republika prowadził program poświęcony Unii Europejskiej. Redaktor naukowy publikacji „Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011”. Pisze doktorat na UJ na temat sporu o polską politykę zagraniczną po 2004 r.

Krzysztof Nędzyński – Ekonomista i filozof; pracownik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, autor wielu tekstów w „Pressjach” i na portalu jagielloński24.pl

Marcin Ociepa – wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola, przewodniczący Klubu Radnych „Razem dla Opola”. Politolog, nauczyciel akademicki na Politechnice Opolskiej. Jego zainteresowania badawcze to stosunki międzynarodowe i studia europejskie. Założyciel i w latach 2005-2011 Prezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Horyzonty”. Dyrektor Collegium Nobilium Opoliense – Szkoły i Centrum Myśli Republikańskiej w Opolu.

Karolina Olejak – Szefowa warszawskiego kolegium redakcyjnego jagielloński24.

Grzegorz Piechuła – współtwórca i redaktor portalu Jagielloński24.pl, publicysta, komentator polityczny, bloger. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Politolog, specjalista ds. marketingu, grafik. Od kilku lat zaangażowany w działalność publiczną. Członek Klubu, aktywny w śląskim oddziale stowarzyszenia. Zainteresowany mediami, nowymi kanałami komunikacji, systemami politycznymi i ustrojowymi.

Bożena Pietras-Goc

Wojciech Przybylski – absolwent socjologii na UJ i Multidisciplinary Studies Programme w Berlinie. Stypendysta German National Academic Foundation oraz Hertie Foundation. Instruktor ZHR. Współtwórca Katedry Analiz Regionalnych i Barometru Rozwoju Małopolski.

 

Paweł Rojek – doktor filozofii, socjolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie, wieloletni redaktor naczelny kwartalnika „Pressje”. Autor „Semiotyki Solidarności”, tłumacz Włodzimierza Sołowjowa i Pawła Florenskiego. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007-2008) i laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego (2009).

Błażej Sajduk – politolog i historyk myśli politycznej, prorektor WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie oraz pracownik Zakładu Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Kamil Sikora – student politologii na UJ i teologii na UPJPII. Analityk portalu Demagog. Członek Klubu Jagiellońskiego. Interesuje się myślą polityczną, konstytucjonalizmem, analizą polityczną. Redaktor i felietonista bloga sportowego o FC Barcelonie. Pochodzi z Śląska Cieszyńskiego.

Błażej Skrzypulec – absolwent filozofii i socjologii na UJ; doktorant na Wydziale Filozoficznym UJ. Jego zainteresowania to analityczna metafizyka, filozofia percepcji, teoria i praktyka socjologiczna, demokracja bezpośrednia, polityka narkotykowa i kilka innych rzeczy. Jeden z autorów projektu Nowa Polis oraz członek stowarzyszenia DoxoTronica. Redaktor “Pressji”.

Stanisław Starnawski

Małgorzata Stefanovic – kierownik Centrum Studiów Litewskich na UJ, związana z Polskim Ośrodkiem Naukowym UJ w Londynie. Prowadzi międzynarodowe projekty edukacyjne i kulturalne.

Marek Steinhoff-Traczewski – początkujący przedsiębiorca, pianista amator, student prawa na UJ oraz ekonomii na UEK.

Mateusz Stawiarski – student Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Programista aplikacji internetowych. Wielbiciel science-fiction oraz muzyki rozrywkowej.

Ewa Strankowska

Kamil Suskiewicz

Maciej Szołtysek – student prawa UŚ. Od 2013 r. członek Klubu w śląskim oddziale, wcześniej członek Społecznego Koła Dyskusyjnego. Ślązok z doświadczeniami emigracyjnymi w Londynie. Gra na trąbce.

Maciej Trojnar – student międzynarodowych stosunków gospodarczych SGH oraz geografii UJ. Kapitan reprezentacji Polski na VII Geograficznych Mistrzostwach Świata, związany z Klubem od 2009 r. Zajmuje się projektami na obszarze jagiellońskim, głównie Litwie.

Piotr Trudnowski

Karol Wałachowski – student ekonomii UEK oraz prawa UJ. Pełnomocnik Zarządu Klubu do spraw polityk miejskich.

Krzysztof Wojdyło – absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW. Obecnie jest adwokatem, swoją praktykę wykonuje w Warszawie. Specjalizuje się prawie bankowym oraz prawie instrumentów płatniczych.

Bartosz Wójcik

Piotr Wójcik – redaktor portalu Jagielloński24.pl. Absolwent UŚ i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katolik i komunitarysta. Fascynat państwa i interwencjonizmu. Fan literatury fantastycznej i współczesnej kinematografii.

Adam Zieliński

Członkowie honorowi:

prof. Antoni Dudek
Jadwiga Emilewicz
prof. Tomasz Gąsowski
Jarosław Gowin
Stanisław Kracik
prof. Ryszard Legutko
Jacek Łodziński
prof. Czesław Porębski
Waldemar Rataj
prof. Arkady Rzegocki
Bogusław Sonik
prof. Krzysztof Szczerski
śp. ks. prof. Józef Tischner
prof. Artur Wołek
Henryk Woźniakowski