Dołącz

Wstąpienie do Klubu możliwe jest po wcześniejszym wzajemnym zapoznaniu się. Proces rekrutacyjny jest trójetapowy:

 1. Praca w jednej z jednostek organizacyjnych Klubu Jagiellońskiego wymienionych poniżej.
 2. Spośród nowych osób działających w Klubie, Zarząd KJ wybiera kandydatów do udziału w wyjeździe formacyjnym dla przyszłych członków KJ, którzy wykazali się największym zaangażowaniem i sumiennością.
 3. W trakcie wyjazdu formacyjnego następuje ostateczna weryfikacja uczestników oraz wybór osób, które zostaną przyjęte w poczet członków Klubu.

Proponujemy współpracę w następujących projektach Klubu:

Po czasie pozwalającym ocenić kandydata zostaje on zaproszony na wyjazd formacyjny dla przyszłych członków, o ile sumiennie wywiązywał się ze swoich zadań.

Jeżeli chcesz rozpocząć przygodę z Klubem Jagiellońskim napisz na adres klub@kj.org.pl i umów się na spotkanie.


Członkostwo w Klubie pozwala w pełni korzystać z następujących przywilejów:

 • uczestnictwa w imprezach organizowanych tylko dla klubowiczów: kameralnych spotkaniach z ekspertami i ważnymi postaciami życia publicznego, seminariach wyjazdowych, konferencjach i wydarzeniach kulturalnych,
 • koordynacji projektu własnego pomysłu,
 • zdobywania doświadczenia organizacyjnego i redakcyjnego przy prowadzeniu złożonych projektów wydawniczych, naukowych, publicznych i kulturalnych,
 • publikowania tekstów popularnonaukowych i publicystycznych na stronach Klubu, na portalu J24 oraz w czasopiśmie „Pressje”, a także przygotowywania własnych publikacji,
 • uczestniczenia w corocznie organizowanych przez Klub praktykach w instytucjach publicznych i samorządowych, mediach, przedsiębiorstwach prywatnych.

Od klubowiczów oczekujemy:

 • zaangażowania w wypełnianie podjętych przez siebie oraz nałożonych przez władze Klubu obowiązków;
 • realnego zainteresowania wybraną przez siebie dziedziną aktywności Klubu;
 • umiejętności oceny własnych możliwości;
 • słowności;
 • szczerości;
 • samodzielności;
 • chęci do nauki.