Jagielloński24.pl

Portal publicystyczny Jagielloński24.pl pojawił się w sieci w sierpniu 2013 roku jako najmłodsze „dziecko” Klubu. Nie korzystał jednak z przywilejów dzieciństwa i od początku postawił sobie wysokie wymagania. Powstał jako serwis środowiskowy, adresowany do ludzi młodych, dla których ważna jest Polska, jego zaś zasadniczym celem jest dobre, obywatelskie dziennikarstwo. Redakcja dba o to, by autorzy korzystali z wiedzy eksperckiej np. analityków ZEKJ czy OSOM-u.

Jagielloński24 nie ma tzw. linii programowej. Lubimy się pospierać i wierzymy, że w dialogu dochodzi się do najciekawszych rozwiązań. Idee muszą się ścierać, ludzie powinni dyskutować, a fakty przemawiają wtedy, gdy są konfrontowane ze sobą.

(Paweł Grzegorczyk, redaktor naczelny)

Zrzut ekranu 2014-06-5 o 18.58.42

Zapraszamy na: http://www.jagiellonski24.pl