O Klubie

Jesteśmy nowoczesnym stowarzyszeniem o 25-letniej tradycji, zrzeszającym głównie studentów i młodych absolwentów uczelni wyższych całej Polski.

Naszym celem jest dobro wspólnot, w których funkcjonujemy.

Preambuła Statutu stanowi, iż „Misją Klubu Jagiellońskiego jest podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski. Dostarczamy wiedzę niezbędną do świadomego zaangażowania w życie wspólnotowe. Kształtujemy i promujemy cnoty republikańskie, takie jak: umiarkowanie, szacunek dla tradycji i religii, przedsiębiorczość, patriotyzm, poszanowanie prawa, tolerancja i samorządność, co pozwala rozsądnie ukierunkować to zaangażowanie”.

Podstawowe formy naszej działalności to:

  • Wydawanie kwartalnika „Pressje
  • Prowadzenie zajęć i szkół wyjazdowych dla studentów i licealistów
  • Realizacja Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu
  • Prowadzenie portalu publicystycznego Jagiellonski24.pl
  • Organizacja konferencji, debat, promocji książek
  • Prowadzenie działalności eksperckiej w zakresie polityk miejskich (OSOM)
  • Organizacja wystaw, koncertów, projekcji
  • Współpraca z mediami, innymi organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym, biurami poselskimi

Siedziba Klubu mieści się w Krakowie, przy Rynku Głównym 34 i jest otwarta od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 17.00. Zapraszamy!