O Klubie

Jesteśmy nowoczesnym stowarzyszeniem o 25-letniej tradycji, zrzeszającym głównie studentów i młodych absolwentów uczelni wyższych całej Polski.

Naszym celem jest dobro wspólnot, w których funkcjonujemy.

Preambuła Statutu stanowi, iż „Misją Klubu Jagiellońskiego jest podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski. Dostarczamy wiedzę niezbędną do świadomego zaangażowania w życie wspólnotowe. Kształtujemy i promujemy cnoty republikańskie, takie jak: umiarkowanie, szacunek dla tradycji i religii, przedsiębiorczość, patriotyzm, poszanowanie prawa, tolerancja i samorządność, co pozwala rozsądnie ukierunkować to zaangażowanie”.

Podstawowe formy naszej działalności to:

Siedziba Klubu mieści się w Krakowie, przy Rynku Głównym 34 i jest otwarta od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 17.00. Zapraszamy!