Historia

Pierwsze działania dzisiejszego Klubu Jagiellońskiego zapoczątkowała grupa studentów krakowskich uczelni na przełomie 1988 i 1989 roku. Wiosną 1989 roku zapadła decyzja o konieczności powstaniu koła naukowego. Założyciele Klubu Jagiellońskiego, jako główny cel postawili sobie organizację debat szerzących myśl polityczną, co przyniosło rozpoczęcie w Krakowie cyklu spotkań, pierwszych po Okrągłym Stole, ze znanymi osobistościami z całego kraju, a nawet z zagranicy. Dzięki staraniom studentów odbyły się debaty publiczne z udziałem m.in. Bronisława Geremka, Zbigniewa Brzezińskiego, Józefa Tischnera, Tadeusza Mazowieckiego, Stefana Kisielewskiego oraz François Mitterranda. Działalność Klubu na przełomie lat 80. i 90. nie ograniczała się jedynie do Krakowa. Również w Tarnowie i Mielcu organizowano szereg wystąpień oraz zajęć edukacyjnych dla młodzieży.

12 maja 1994 roku Klub Jagielloński uzyskał osobowość prawną. Na przełomie 1996 i 1997 roku członkowie stowarzyszenie zorganizowali szereg debat poświęconych tematyce konstytucyjnej.

12 września 1999 roku odbyła się konferencja pt. „10 lat III RP” z udziałem m.in. Ludwika Dorna, Michała Kuleszy, Andrzeja Nowaka, Antoniego Dudka oraz Rafała Matyi. W tym samym roku (od 22 listopada do 29 listopada) członkowie Klubu Jagiellońskiego zorganizowali tygodniowy festiwal „Re – Wizje ’89 – ‘ 99 r.”.

W 2002 roku został wydany pierwszy numer (teka) „Pressji”, kwartalnika Klubu Jagiellońskiego, pt. Dlaczego w Polsce nie ma Uniwersytetu?.

Rok później w lipcu zorganizowano I edycję Akademii Dobrego Państwa, corocznej wyjazdowej szkoły dla studentów, pod patronatem „Rzeczpospolitej”. W 2005 roku podczas kolejnych wyborów zarządu, prezesem Klubu Jagiellońskiego został Krzysztof Mazur. Obok Krzysztofa Mazura w zarządzie pojawiają się Małgorzata Stefanowicz, Michał Dulak, Marcin Kędzierski oraz Zbigniew Dura. Organizacja po raz pierwszy w swojej historii zajmuje stałą siedzibę przy Rynku Głównym 39/9. W kilku poprzednich latach zajmowała lokal przy ulicy Mikołajskiej 14/2, wspólnie z Centrum Analiz Regionalnych. Dział projektowy, pod kierownictwem Małgorzaty Stefanowicz, zaczyna się profesjonalizować i organizuje kolejne, coraz poważniejsze przedsięwzięcia, m.in. Akademię Polsko-Litewską, Festiwal Republikański, Akademię Dojrzałych Obywateli oraz konferencję pt. „Rzeczpospolita – niedokończony projekt”. Filar ekspercki, pod pieczą Michała Dulaka i Zbigniewa Dury, zapewnia Klubowi pozycję coraz bardziej liczącego się think-tanku. W tym okresie zaczyna też dynamicznie wzrastać ilość członków stowarzyszenia.

W 2009 roku włączono do struktur Klubu Jagiellońskiego Centrum Analiz Regionalnych z projektem „Barometr Małopolski”. W 2010 roku redaktorem naczelnym Pressji został Paweł Rojek. Od tamtej pory kwartalnik staje się ważnym punktem na mapie intelektualnego życia polskiej prawicy.

Od 2012 roku ukazuje się na Litwie, we współpracy z „Gościem Niedzielnym”, kolejne pismo wydawane przez Klub Jagielloński – „Goniec Litewski”. Stowarzyszenie w dalszym ciągu organizuje też spotkania ze znanymi postaciami ze świata polityki i nauki, m.in. śp. Lechem Kaczyńskim, prof. Piotrem Glińskim czy Antonim Dudkiem.

Kolejnym przełomowym momentem w historii organizacji jest rok 2013. Powstaje wtedy Ośrodek Studiów o Mieście (OSoM), dzięki któremu Klub Jagielloński wkracza w obszar polityki miejskiej. W sierpniu 2013 roku rozpoczyna swą działalność portal Klubu Jagiellońskiego – jagiellonski24.pl, który odzwierciedla szeroki zakres działalności tej organizacji (publikowane są na nim artykuły poświęcone zarówno zagadnieniom kulturalnym, społecznym, jak i politycznym czy samorządowym).

W październiku 2014 Klub uruchamia stałe biuro w Warszawie. We wrześniu 2015 startuje Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego – wydzielony pion ekspercki o charakterze think tanku. W listopadzie 2015 Klub opublikował aplikację Pola – aplikację mobilną umożliwiającą pozyskanie informacji na temat polskości produktów po zeskanowaniu ich kodu kreskowego. W listopadzie 2015 i 2016 odbyły się w Warszawie ogólnopolskie Kongresy Klubu Jagiellońskiego.

zarzady-kj

Obecnie w skład zarządu stowarzyszenia wchodzą: Krzysztof Mazur (prezes), Aleksandra Maciejewska, Paweł Musiałek i Piotr Trudnowski.