Projekty

AKADEMIA DOBREGO PAŃSTWA

Akademia Dobrego Państwa- logoAkademia Dobrego Państwa to flagowy projekt Klubu Jagiellońskiego, dzięki któremu rekrutujemy co roku nowych członków naszego stowarzyszenia.

Jest adresowana do licealistów, studentów, absolwentów i doktorantów zainteresowanych tematyką związaną z prawem, politologią, ekonomią, filozofią i samorządem terytorialnym, ale przede wszystkim aktywnych społecznie.
Organizując w ramach Akademii Dobrego Państwa spotkania i panelowe dyskusje z ekspertami, warsztaty, symulacje i gry integracyjne chcemy połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką, zachęcić i podejmowania samodzielnych działań na rzecz lokalnej społeczności.
Więcej o Akademii: //kj.org.pl/AkademiaDobregoPanstwa

STUDY TOURS TO POLAND

study tours to polandKlubowe Wizyty Studyjne w Polsce mają już 4-letnią tradycję. Gościmy studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy. Głównym celem dwutygodniowego programu jest umocnienie postaw prodemokratycznych wśród przyszłych elit z krajów sąsiednich.

Na program składają się m.in. wizyty w najważniejszych instytucjach państwa i regionu, spotkania z samorządowcami, biznesmenami, organizacjami pozarządowymi działającymi na polu obywatelskim, charytatywnym i religijnym, symulacje obrad parlamentu oraz debaty ze studentami z Polski.

Więcej o STTP: http://www.studytours.pl/