Władze

dr Krzysztof Mazur – prezes Klubu Jagiellońskiego. Ukończył politologię na UJ oraz filozofię w ramach Studiów Międzywydziałowych UJ. Obronił doktorat na temat myśli politycznej okresu „pierwszej Solidarności”. Przez lata koordynator licznych projektów realizowanych przez Fundację Instytut Tertio Millennio. Z Klubem Jagiellońskim związany od 2002 r. Pomysłodawca Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Ojciec Basi, Ignacego i Jasia.

Aleksandra Maciejewska – wiceprezes, członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego odpowiedzialna za kwestie finansowe i prawno-administracyjne. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim; w latach 2013-2016 koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, a obecnie dyrektor finansowa Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Mama Julka.

Paweł Musiałek – członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego odpowiedzialny za rozwój stowarzyszenia w nowych województwach. Absolwent politologii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jana Pawła II i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim przygotowuje rozprawę doktorską na temat sporu o polską politykę zagraniczną po 2004 r.

Piotr Trudnowski
– członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego odpowiedzialny za kontakty z mediami. Zajmuje się polityką obywatelską, finansowaniem społecznościowym i patriotyzmem gospodarczym.

dr Marcin Kędzierski – członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego odpowiedzialny za Centrum Analiz, ekspert CA KJ ds. edukacji, doktor ekonomii, ekonomista, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2008) oraz studiów doktoranckich w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej UEK (2013); pomysłodawca i redaktor naczelny portalu Visegrad Plus; specjalizuje się w analizie polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjnej, oraz w polityce zagranicznej w obszarze Europy Środkowej i
Wschodniej

Aleksandra Bałyk – członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego odpowiedzialna za projekty społeczne i sprawy finansowe. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwentka Gospodarki i Administracji Publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Związana z Klubem Jagiellońskim od 2009 roku. W latach 2015-2016 Członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego Małopolska. Od dwóch lat jest członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Od 2017 roku zaangażowana w proces wprowadzania budżetu obywatelskiego w jednym z krakowskich liceów.

Karol Wałachowski – członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego odpowiedzialny za rozwój oddziałów regionalnych; asystent Centrum Analiz KJ ds. finansów publicznych, student ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w latach 2015-2017 prezes małopolskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego