Władze

dr Krzysztof Mazur – prezes Klubu Jagiellońskiego. Ukończył politologię na UJ oraz filozofię w ramach Studiów Międzywydziałowych UJ. Obronił doktorat na temat myśli politycznej okresu „pierwszej Solidarności”. Przez lata koordynator licznych projektów realizowanych przez Fundację Instytut Tertio Millennio. Z Klubem Jagiellońskim związany od 2002 r. Pomysłodawca Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Ojciec Basi, Ignacego i Jasia.

Aleksandra Maciejewska – członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego odpowiedzialna za kwestie finansowe i prawno-administracyjne. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim; w latach 2013-2016 koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, a obecnie dyrektor finansowa Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Mama Julka.

Paweł Musiałek – członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego odpowiedzialny za rozwój stowarzyszenia w nowych województwach. Absolwent politologii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jana Pawła II i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim przygotowuje rozprawę doktorską na temat sporu o polską politykę zagraniczną po 2004 r.

Piotr Trudnowski
– członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego odpowiedzialny za kontakty z mediami. Zajmuje się polityką obywatelską, finansowaniem społecznościowym i patriotyzmem gospodarczym. Członek redakcji Nowej Konfederacji.