OSOM

Ośrodek Studiów o Mieście (OSOM) rozpoczął działalność we wrześniu 2013 r. w Krakowie, a wkrótce potem również w Częstochowie i Łodzi. W najbliższej przyszłości prace rozpoczną oddziały w Gliwicach, Sosnowcu i Jaworznie.

Ośrodek jest instytucją typu do&think-tank. Obok części analityczno-eksperckiej (think), funkcjonuje część projektowa i eventowa (do). W praktyce OSOM nie tylko obserwuje i opisuje rzeczywistość miast, ale także angażuje się we współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, społecznych i obywatelskich w przestrzeni miejskiej.

Misją Ośrodka jest praca na rzecz stworzenia przestrzeni dyskusji liderów danego miasta, gdzie obywatele mogą regularnie spotykać się z przedstawicielami władz lokalnych, by wspólnie podejmować ważne decyzje. Chcemy, by OSOM był wspólną marką, pod którą poszczególne doświadczenia mają łączyć się w ogólnokrajowy kontekst myślenia o rozwoju polskich miast. Chcemy wywołać modę na pozytywny i pełen entuzjazmu miejski patriotyzm.

Każde miasto w Polsce może być OSOM!

Więcej o OSOM: http://osom.org.pl