Poradnictwo prawne

Wszystkie informację o poradniach prawnych Klubu Jagiellońskiego oraz działalności eksperckie w tym zakresie znajdują się dedykowanej stronie internetowej: KLIKNIJ TUTAJ

W Klubu Jagiellońskiego w Krakowie, Gliwicach i Katowicach funkcjonuje poradnia obywatelska. Chcemy  pomagać mieszkańcom  znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Poradnia obywatelska to miejsce gdzie udzielane są darmowe porady prawne, informacje o funkcjonowaniu urzędów i wsparcie w komunikacji z urzędnikami.

Poradnictwo ma na celu udzielenie osobie zwracającej się o takią pomoc, wsparcia w osiągnięciu optymalnego dostosowania społecznego, zawodowego, socjalnego w oparciu o analizę sytuacji, przedstawienie różnornodnych ścieżek postępowania i przejrzenie ich korzyści i wad. W pracę poradni zaangażowanych jest około 30 prawników i studentów prawa.

poradnictwo

Poradnictwo jest realizowane w zakresie następujących zagadnień:

  • mieszkaniowych,
  • rodzinnych,
  • świadczeń socjalnych,
  • świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
  • zatrudnienia i bezrobocia,
  • imigracji/ repatriacji,
  • finansowych,
  • niepełnosprawności,
  • obywatela a instytucji,
  • pozbawienia wolności,
  • spadkowych,
  • konsumenckich,
  • stosunków międzyludzkich,
  • własności.

Usługi poradni świadczone są bezpłatnie.

Przed wizytą prosimy, o zapoznanie się z regulaminem poradni:

Więcej informacji o poradniach oraz działalności eksperckiej w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego na stronie: www.frpp.pl

Regulamin świadczenia pomocy prawnej i obywatelskiej