Poradnictwo prawne

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

W wyniku wejścia w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w całej Polsce ruszyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzone jako zadanie publiczne powierzone przez jednostki samorządowe. Ogólnopolski system gwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i niweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

W 2017 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Klub Jagielloński znajdują się w:

Ustawa gwarantuje dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej następującym osobom:

 • młodzieży do 26. roku życia,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorom po ukończeniu 65 lat,
 • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 • kobietom w ciąży

Więcej informacji o istnieniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Klub Jagielloński można znaleźć na stronie internetowej: npp-kj.pl

 


Poradnia obywatelska

W siedzibie Klubu Jagiellońskiego w Krakowie funkcjonuje poradnia obywatelska. Chcemy  pomagać mieszkańcom  znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Poradnia obywatelska to miejsce gdzie udzielane są darmowe porady prawne, informacje o funkcjonowaniu urzędów i wsparcie w komunikacji z urzędnikami.

Poradnictwo ma na celu udzielenie osobie zwracającej się o taką pomoc, wsparcia w osiągnięciu optymalnego dostosowania społecznego, zawodowego, socjalnego w oparciu o analizę sytuacji, przedstawienie różnorodnych ścieżek postępowania i przejrzenie ich korzyści i wad. W pracę poradni zaangażowanych jest około 30 prawników i studentów prawa.

Wszystkie informacje o poradni obywatelskiej Klubu Jagiellońskiego oraz działalności eksperckie znajdują się na dedykowanej stronie internetowej: frpp.pl

Poradnictwo jest realizowane w zakresie następujących zagadnień:

 • mieszkaniowych,
 • rodzinnych,
 • świadczeń socjalnych,
 • świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • zatrudnienia i bezrobocia,
 • imigracji/ repatriacji,
 • finansowych,
 • niepełnosprawności,
 • obywatela a instytucji,
 • pozbawienia wolności,
 • spadkowych,
 • konsumenckich,
 • stosunków międzyludzkich,
 • własności.

Usługi poradni świadczone są bezpłatnie.

Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z regulaminem poradni:
Regulamin świadczenia pomocy prawnej i obywatelskiej