Protest wyborczy

poradnia obywatelska

 

O co chodzi?

Z całego kraju spływają do nas liczne informacje o nieprawidłowościach w trakcie wyborów samorządowych. Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, czujemy się odpowiedzialni za nasze państwo, dlatego stworzyliśmy stronę, która ma służyć pomocą wszystkim osobom, które w sposób zgodny z prawem chcą dążyć do wyjaśnienia nieprawidłowości.

Chcemy, aby strona służyła realną pomocą tym, którzy mają informacje o nieprawidłowościach i chcą je przekazać organom właściwym do orzeczenia nieważności wyborów na konkretnym obszarze. Nie istnieje jeden odgórny organ, który mógłby orzec nieważność wyborów samorządowych. Wybory można unieważnić na konkretnym obszarze. W tym celu zachęcamy do składania protestów wyborczych. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj. Opracowaliśmy już także część odpowiedzi na spływające od Internautów pytania: odpowiedzi możecie znaleźć tutaj.

>>> Pobierz wzór protestu wyborczego <<<

>>> Zapoznaj się z przesłankami do unieważnienia wyborów <<<

W jakiej komisji doszło do nadużycia, którego jesteś świadkiem?

Jakiego rodzaju nadużycia byłeś świadkiem?
nie zarejestrowano głosu, który oddałemniszczenie kart wyborczychdostawienie dodatkowych krzyżykówwydawano karty wyborcze bez dowodukarty wyborcze pozostawiono bez opiekinieprawidłowo zabezpieczona urnainne (opisz szczegółowo poniżej)

Opisz szczegółowo okoliczności nadużycie, którego byłeś świadkiem

Imię i nazwisko lub pseudonim(wymagane)

Adres e-mail (wymagane)


Wyrażam zgodę na wykorzystanie, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Klub Jagielloński zgodnie z artykułem 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Najczęściej zadawane pytania:

1. Jakie są przesłanki dla sądu do unieważnienia wyborów w danym okręgu wyborczym?

Szczegółowe przesłanki unieważnienia wyborów opracowane na podstawie Kodeksu Wyborczego znajdą Państwo tutaj.

2. Kto może zgłosić protest wyborczy?

Każdy wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w danym obwodzie głosowania.

3. Do kiedy można zgłosić protest wyborczy?

Protest wyborczy wnosi się do właściwego sądu okręgowego do 1 grudnia. Zachęcamy, by zrobić to do 28 listopada (piątek), w godzinach urzędowania sądu.

4. W jakiej formie składa się protest wyborczy?

Protesty składa się na piśmie według wzoru, który znajdą Państwo tutaj.

5. Gdzie się składa protest wyborczy?

Protesty składa się do sądu okręgowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania

Adresy sądów znajdą Państwo tutaj. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod podanym wyżej adresem e-mail: protestwyborczy@kj.org.pl

6. Jaki może być skutek protestu wyborczego?

Najdalej idącym w skutkach rozstrzygnięciem może być podjęcie uchwały o nieważności wyborów.

7. Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku można dołączyć fotografie, nagrania wideo, wszelkie inne materiały poświadczające nieprawidłowości.

8. Ile czasu ma sąd na rozpoznanie protestu?

Sąd okręgowy rozpoznaje protesty wyborcze w postępowaniu nieprocesowym, w ciągu 30 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów.

9. Kiedy sąd może unieważnić wybory?

Sąd okręgowy orzeka o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli okoliczności stanowiące podstawę protestu miały wpływ na wyniki wyborów.

10. Co się dzieje po unieważnieniu wyborów?

Wojewoda w ciągu 7 dni od dnia zakończenia postępowania sądowego zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów.

Odpowiedzi na pytania szczegółowe (kliknij w pytanie, by wyświetlić odpowiedź)