Raport KJ-Wrocław. RADY OSIEDLA CZY DZIELNICY? Czy posiadające większy rozmiar, budżet i kompetencje jednostki pomocnicze gminy będą funkcjonować lepiej?

W raporcie proponujemy zastąpienie 48 rad osiedla 17 radami dzielnic. Postulowany przez nas podział sprawi, że pomocnicze jednostki samorządu będą charakteryzowały się bardziej zbliżoną do siebie liczbą mieszkańców, lepszym dopasowaniem do naturalnych granic widocznych we Wrocławiu, a sposób podziału pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie ich terenów rozwojowych, a także będzie sprzyjał tworzeniu się centrów dzielnicowych.

W raporcie postulujemy także, aby za nowym podziałem administracyjnym poszły zwiększone kompetencje, obejmujące min. możliwość autonomicznego decydowania o lokalnych inwestycjach, udział w komisjach przetargowych dotyczących nieruchomości w danej dzielnicy, czy udział radnych dzielnicowych w radach programowych miejskich instytucji kulturalnych, oświatowych i sportowo rekreacyjnych na terenie dzielnicy.

Aby rady w proponowanym przez nas kształcie mogły wypełniać swoją funkcję, proponujemy znaczące zwiększenie ich budżetów. Łącznie postulujemy przeznaczenie na ten cel 18 mln PLN. Byłyby one rozdzielane pomiędzy dzielnice na podstawie dwóch parametrów – liczby mieszkańców dzielnicy oraz poziomu frekwencji w ostatnich wyborach do jednostki pomocniczej samorządu (im większa frekwencja, tym większa kwota przypadająca na mieszkańca).

W efekcie wprowadzonych przez nas zmian przewidujemy, że tak zorganizowane jednostki pomocnicze samorządu będą w stanie skuteczniej dbać o interesy mieszkańców dzielnic. Dodatkowo, obdarzone większymi środkami finansowymi oraz kompetencjami rady dzielnic powinny cieszyć się większym zainteresowaniem społeczeństwa, co przełoży się na wyższą frekwencję w wyborach do nich oraz ich silniejszą legitymację społeczną.

[POBIERZ CAŁY RAPORT]

Partnerzy

 • http://www.fundacjapkobp.pl/
 • http://www.mkidn.gov.pl/
 • http://visegradfund.org/
 • http://www.msz.gov.pl/
 • http://www.malopolska.uw.gov.pl/
 • https://men.gov.pl/
 • http://ipn.gov.pl/
 • http://erasmusplus.org.pl/
 • http://www.instytutksiazki.pl/
 • http://www.nck.pl/
 • http://www.koalicjadlainnowacji.pl/