Unia Europejska w przebudowie

29 listopada 2015 Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego opublikowało analizę Unia Europejska w przebudowie. Wyzwania polskiej polityki europejskiej po wyborach autorstwa Tomasza F. Krawczyka. Analizę pobrać można tutaj.

Celem niniejszej analizy jest omówienie wybranych wyzwań dla polskiej polityki europejskiej, jakie stawia przed nią obecnie trwająca debata na temat przyszłego kształtu UE oraz strefy euro.

Analiza w pierwszej części pokazuje, jak fundamentalne przemiany instytucjonalno-prawne i polityczne przeszła Unia Europejska, ale przede wszystkim unia walutowa, w wyniku kryzysu finansowego. Obraz Unii po kryzysie pokazuje Wspólnotę podzieloną jak nigdy dotąd.

W drugiej części omówione zostały plany Komisji Europejskiej w zakresie tzw. dokończenia Unii Gospodarczej i Walutowej oraz propozycje reform, jakie płyną z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Propozycje te odnoszą się do samych fundamentów prawnych i politycznych Unii Europejskiej, i mogą całkowicie na nowo ukształtować relacje pomiędzy państwami strefy euro oraz pozostającymi, na stałe lub tymczasowo, poza nią.

W ostatniej części wskazano zarys stanowiska, jakie Polska wobec propozycji reform UE może zająć, a przede wszystkim wskazano, że – inaczej niż dotychczas – Rzeczpospolita musi zacząć odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu debaty wokół przyszłej UE. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, kiedy wypracujemy własne, oryginalne, uzgodnione z partnerami w regionie, pomysły w tym zakresie.

Partnerzy

 • http://www.fundacjapkobp.pl/
 • http://www.mkidn.gov.pl/
 • http://visegradfund.org/
 • http://www.msz.gov.pl/
 • http://www.malopolska.uw.gov.pl/
 • https://men.gov.pl/
 • http://ipn.gov.pl/
 • http://erasmusplus.org.pl/
 • http://www.instytutksiazki.pl/
 • http://www.nck.pl/
 • http://www.koalicjadlainnowacji.pl/