V4+

Visegrad Plus − inicjatywa Klubu Jagiellońskiego, realizowana w ramach szerszego przedsięwzięcia „Forum for Visegrad Plus Studies”, której misją jest wzmocnienie współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowej i Wschodniej w wymiarach politycznym, gospodarczym i społecznym, a wizją zbudowanie do 2016 roku w Krakowie ośrodka badawczego zajmującego się problematyką tej części Europy.

Głównym elementem projektu jest anglojęzyczny portal Visegrad Plus (www.visegradplus.org), który został uruchomiony we wrześniu 2014 roku. Na portalu znajdują się zarówno newsy, jak i teksty publicystyczne, w których autorzy komentują bieżące wydarzenia w regionie. Poza wymiarem publicystycznym, Visegrad Plus realizuje również wymiar edukacyjno-ekspercki – można na nim znaleźć przeglądy najważniejszych raportów i publikacji książkowych o tematyce środkowoeuropejskiej, jak również analizy o charakterze policy papers, poświęcone m.in. polityce zagranicznej, gospodarce, energetyce, infrastrukturze czy też innowacjom (tzw. Visepedia). Tematy te są również przedmiotem głównego zainteresowania wszystkich współpracowników portalu z 11 państw regionu – obecnie z redakcją współpracuje ok. 50 osób.
Zarówno tematyka podejmowana przez portal, jak i obszar geograficzny, które obejmuje zarówno kraje wyszehradzkie, jak i obszar Bałkanów Zachodnich oraz Rumunię i Bułgarię, wyróżnia projekt spośród innych, podobnych inicjatyw środkowoeuropejskich, skoncentrowanych przede wszystkim na Grupie Wyszehradzkiej.

Portal Visegrad Plus jest częścią szerszego przedsięwzięcia, które zakłada dodatkowo m.in.:
• wydawanie publikacji analitycznych poświęconych polityce europejskiej i zagranicznej, gospodarce, infrastrukturze, bezpieczeństwu energetycznemu oraz problematyce innowacji
• organizację konkursu na najlepsze prace dyplomowe o tematyce środkowoeuropejskiej
• organizację międzynarodowych seminariów eksperckich
• organizację Forum Młodej Europy, przeznaczonego dla przedstawicieli świata polityki, mediów, biznesu i nauki do 35 roku życia
• prowadzenie działalności konsultingowej

Visegrad Plus obecny jest w mediach społecznościowych: na Twitterze oraz na Facebooku.