Visegrad Plus

Visegrad Plus − inicjatywa Klubu Jagiellońskiego, realizowana w ramach szerszego przedsięwzięcia „Forum for Visegrad Plus Studies”, której misją jest wzmocnienie współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowej i Wschodniej w wymiarach politycznym, gospodarczym i społecznym, a wizją zbudowanie do 2016 roku w Krakowie ośrodka badawczego zajmującego się problematyką tej części Europy.

Głównym elementem projektu jest anglojęzyczny portal Visegrad Plus (www.visegradplus.org), który został uruchomiony we wrześniu 2014 roku. Na portalu znajdują się zarówno newsy, jak i teksty publicystyczne, w których autorzy komentują bieżące wydarzenia w regionie. Poza wymiarem publicystycznym, Visegrad Plus realizuje również wymiar edukacyjno-ekspercki – można na nim znaleźć przeglądy najważniejszych raportów i publikacji książkowych o tematyce środkowoeuropejskiej, jak również analizy o charakterze policy papers, poświęcone m.in. polityce zagranicznej, gospodarce, energetyce, infrastrukturze czy też innowacjom (tzw. Visepedia). Tematy te są również przedmiotem głównego zainteresowania wszystkich współpracowników portalu z 11 państw regionu – obecnie z redakcją współpracuje ok. 50 osób.
Zarówno tematyka podejmowana przez portal, jak i obszar geograficzny, które obejmuje zarówno kraje wyszehradzkie, jak i obszar Bałkanów Zachodnich oraz Rumunię i Bułgarię, wyróżnia projekt spośród innych, podobnych inicjatyw środkowoeuropejskich, skoncentrowanych przede wszystkim na Grupie Wyszehradzkiej.

Portal Visegrad Plus jest częścią szerszego przedsięwzięcia, które zakłada dodatkowo m.in.:
• wydawanie publikacji analitycznych poświęconych polityce europejskiej i zagranicznej, gospodarce, infrastrukturze, bezpieczeństwu energetycznemu oraz problematyce innowacji
• organizację konkursu na najlepsze prace dyplomowe o tematyce środkowoeuropejskiej
• organizację międzynarodowych seminariów eksperckich
• organizację Forum Młodej Europy, przeznaczonego dla przedstawicieli świata polityki, mediów, biznesu i nauki do 35 roku życia
• prowadzenie działalności konsultingowej

Visegrad Plus obecny jest w mediach społecznościowych: na Twitterze oraz na Facebooku.


KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH POŚWIĘCONYCH GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ

Interesujesz się Grupą Wyszehradzką? Napisałeś pracę dyplomową, która została obroniona po 1 stycznia 2012 r.?

Weź udział w konkursie na najlepszą pracę dyplomową!

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: 1. najlepsza praca licencjacka 2. najlepsza praca magisterska 3. najlepsza praca doktorska

Pula nagród: 8 000 PLN

Konkurs prac dyplomowych V4+ – Regulamin

Konkurs prac dyplomowych V4+ – Zgłoszenie 2014

Przyślij zgłoszenie na adres: konkurs@visegradplus.org

Data przyjmowania zgłoszeń: 7 listopada 2014 r.

Organizatorem Konkursu jest Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie. Konkurs prowadzony jest w ramach projektu Virtual Forum for Visegrad+ Studies, który jest współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji Publicznej 2014”.

10531149_10203376205397687_289798960_n


SPONSORS AND PARTNERS

logo MSZ - english

The project is co-financed by the Department of Public and Cultural Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs within the framework of a competition Cooperation in the Field of Public Diplomacy 2014 małopolska

The project is co-financed by the Marshal Office of the Malopolska Region

logo WSMiP English

The Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University in Kraków
is an academic partner of the project.