Zakończ dobrze ten rok!

Chcesz dobrze zakończyć 2016 rok? Od dawna planujesz wesprzeć finansowo naszą działalność choćby niewielką kwota, ale brakowało Ci motywacji, żeby zrobić to teraz? Trudno o lepszy moment! Jeżeli do soboty 31 grudnia wesprzesz Klub Jagielloński darowizną, to wypełniając PIT za 2016 rok będziesz mógł ją odpisać od dochodu i oczekiwać zwrotu części podatku.

Jak to działa?

1. Jeśli w ciągu roku podatkowego dokonywałeś darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazując darowiznę z tytułem przelewu: „darowizna na cele statutowe”, to w swoim oświadczeniu PIT za 2016 r. możesz sobie odliczyć kwotę tych darowizn od dochodu, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania.

2. Przyjmijmy, że Pani Agnieszka uzyskała w 2016 roku dochód w wysokości 50 tys. zł. i przekazała w drodze darowizny 2 tys. zł na organizacje pozarządowe. Wówczas w polu 105. swojego PIT-a umieszcza wartość 2000 zł i pomniejsza tym samym podstawę opodatkowania do 48 tys. zł.

3. Przyjmując, że Panią Agnieszkę obowiązuje 18% stawka opodatkowania, to w przypadku braku odliczania darowizny podatek należny wynosi 9000 zł. Jeśli jednak dokonała odliczenia, to jej podatek należny wynosi 8640 zł. Zatem ewentualny zwrot nadpłaty podatku powiększy się o 360 zł.

4. Istnieje tylko jedno ograniczenie – maksymalnie można odliczyć darowizny w wysokości 6% wysokości dochodu. Zatem gdyby Pani Agnieszka dokonała w ciągu roku darowizn na łączną kwotę 5 tys. zł, to przy dochodzie w wysokości 50 tys. zł ma prawo odliczyć sobie maksymalnie 3 tys. zł.

5. Jak należy dokonać darowizny?

Najlepiej dokonując bezpośredniego przelewu na konto Klubu:

Klub Jagielloński
ul. Rynek Główny 34
31-010 Kraków
Nr konta: 47 1020 2892 0000 5102 0582 9454 (PKO BP S.A.)
W tytule: „darowizna na cele statutowe”

6. Pamiętaj, że wypełniając PIT możesz przekazać też 1% na rozwój naszej działalności wpisując nr KRS Klubu: 0000128315.

Partnerzy

 • http://www.fundacjapkobp.pl/
 • http://www.mkidn.gov.pl/
 • http://visegradfund.org/
 • http://www.msz.gov.pl/
 • http://www.malopolska.uw.gov.pl/
 • https://men.gov.pl/
 • http://ipn.gov.pl/
 • http://erasmusplus.org.pl/
 • http://www.instytutksiazki.pl/
 • http://www.nck.pl/
 • http://www.koalicjadlainnowacji.pl/