Zapraszamy na nową stronę: www.klubjagiellonski.pl

Rozpoczynamy nowy etap w historii Klubu Jagiellońskiego. Tworząc tak jak dotąd niepartyjne, republikańskie stowarzyszenie bez wyborczych ambicji, musimy wreszcie powiedzieć wyraźnie: robimy politykę. Mamy nadzieję, że odważycie się na to razem z nami. Uruchamiamy nowy portal, który łączył będzie diagnozę publicystyczną, rozwiązania eksperckie i działanie polityczne na rzecz zmiany. 

[ZOBACZ NOWY PORTAL KLUBU JAGIELLOŃSKIEGO]

Nowy serwis ma rozszerzać dotychczasowe pola aktywności stowarzyszenia o niepartyjne działania polityczne. – W kryzysie demokracji na Zachodzie i kryzysie konstytucjonalizmu w Polsce odnowę polityczną przynieść może tylko oddolne, demokratyczne zaangażowanie obywateli w formy działania przewidziane obowiązującą ustawą zasadniczą – przekonuje w artykule „Robimy politykę, budujemy mosty” Trudnowski.

Premiera nowego serwisu miała miejsce w piątek 22 czerwca o godzinie 18.00 w warszawskiej siedzibie organizacji. Zaprezentowano nie tylko nową stronę, ale też nową identyfikację wizualną stowarzyszenia.
– Od strony organizacyjnej głównym celem całego przedsięwzięcia było uporządkowanie naszej działalności: dotychczas na innej stronie można było znaleźć informacje o organizacji, na innej dorobek ekspertów, na jeszcze innej publicystykę. Wreszcie wystąpienia medialne i zaproszenia na debaty pojawiały się tylko w mediach społecznościowych. Teraz stworzyliśmy serwis, który pozwala naszym sympatykom szybko i łatwo dotrzeć do wszystkich naszych aktywności. Pokazujemy wreszcie cały Klub w jednym miejscu, stąd konieczne było wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej, która w sposób spójny objęła wszystkie projekty i oddziały regionalne – wyjaśnia Trudnowski.

– Dużo istotniejsze są oczywiście nowe ambicje, jakie przed sobą stawiamy i na jakie odpowiadać ma portal. Chodzi przede wszystkim o to, by za dobrą publicystyczną diagnozą i eksperckimi rekomendacjami, w czym mamy już dobre doświadczenia i pewną renomę, poszła sprawczość, akcja polityczna – podkreśla redaktor naczelny klubjagiellonski.pl. Dodaje, że w najbliższych miesiącach poza petycjami do władz pojawi się również więcej treści video z życia stowarzyszenia.

– Przede wszystkim jednak petycje, prawo dostępu do informacji publicznej, obywatelska inicjatywa ustawodawcza, obywatelska inicjatywa mieszkańców w samorządach, referenda lokalne, uczestnictwo w konsultacjach publicznych i pracach legislacyjnych, wszelkie przejawy demokracji partycypacyjnej, a wreszcie i korzystanie z wolności zgromadzeń… To obszary, w których dotąd byliśmy obecni w niewielkim stopniu, a w których chcemy budować kompetencje i dzielić się nimi z innymi – czytamy w tekście otwierającym nowy serwis. Pierwsza petycja do rządzących pojawić się ma już niebawem.

Klub Jagielloński to republikańskie, niepartyjne stowarzyszenie, łączące społeczników, ekspertów, publicystów i naukowców młodego pokolenia chcących działać razem na rzecz dobra wspólnego. Publikuje pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułuje obywatelskie postulaty zmian i wysyła petycje do władz. Tworzy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działa w całej Polsce. Od 2002 roku Klub wydaje pismo społeczno-polityczne Pressje. Od 2013 stowarzyszenie wydawało portal opinii jagiellonski24.pl. Od września 2015 prowadzi Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Jesienią 2015 roku premierę miała również aplikacja do rozpoznawania polskich produktów Pola, z które korzysta ok. 500 000 użytkowników.

Niniejsza strona ma charakter archiwalny i zostanie zlikwidowana z końcem sierpnia 2018 r. Już dziś zapraszamy na www.klubjagiellonski.pl. 

Partnerzy

 • http://www.fundacjapkobp.pl/
 • http://www.mkidn.gov.pl/
 • http://visegradfund.org/
 • http://www.msz.gov.pl/
 • http://www.malopolska.uw.gov.pl/
 • https://men.gov.pl/
 • http://ipn.gov.pl/
 • http://erasmusplus.org.pl/
 • http://www.instytutksiazki.pl/
 • http://www.nck.pl/
 • http://www.koalicjadlainnowacji.pl/