Zgłoszone w konsultacjach uwagi do ustawy o NCRSO

31 stycznia minął termin składania uwag w konsultacjach publicznych rządowego projektu Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Klub Jagielloński przedstawił szereg uwag i komentarzy do przedstawionego projektu ustawy.

Uważamy, że koordynacja współpracy państwa z organizacjami obywatelskimi jest potrzebna. Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego mogłoby teoretycznie pełnić rolę „mózgu państwa” w tym obszarze. Niestety, planowana ustawa nie daje ku temu właściwie żadnych realnych narzędzi. W ramach konsultacji publicznych projektu zaproponowaliśmy skonkretyzowanie mechanizmów ewentualnej koordynacji, umiejscowienie Narodowego Centrum poza Warszawą oraz zwiększenie pluralizmu Rady nowej instytucji.

Pełen tekst naszych uwag znaleźć można poniżej, a w bardziej publicystycznej formie przedstawiliśmy je na łamach naszego portalu jagiellonski24.pl.

[Przeczytaj Stanowisko Klubu Jagiellonskiego zgłoszone w ramach konsultacji publicznych]

Partnerzy

 • http://www.fundacjapkobp.pl/
 • http://www.mkidn.gov.pl/
 • http://visegradfund.org/
 • http://www.msz.gov.pl/
 • http://www.malopolska.uw.gov.pl/
 • https://men.gov.pl/
 • http://ipn.gov.pl/
 • http://erasmusplus.org.pl/
 • http://www.instytutksiazki.pl/
 • http://www.nck.pl/
 • http://www.koalicjadlainnowacji.pl/