Czy fotowoltaika to opłacalne rozwiązanie?

Bardzo często już na etapie stanu surowego domu zastanawiamy się nad tym, jakie rozwiązania można jeszcze zastosować, by znacząc ograniczyć koszta związane z eksploatacją budynku. Bardzo często wybór pada na fotowoltaikę. Współczesne instalacje PV dają możliwość tworzenia własnego prądu, który możemy spożytkować na własny użytek, oddać do magazynowania bądź po prostu sprzedać. Obecnie w części przypadków można otrzymać zwrot z inwestycji PV, jednak czy inwestycja w fotowoltaikę będzie opłacalna?

Opłacalność instalacji fotowoltaicznych a koszty zaopatrzenia gospodarstwa domowego w energię elektryczną

Im gospodarstwo domowe generuje wyższe rachunki za pobór energii elektrycznej, tym bardziej opłacalna staje się inwestycja w fotowoltaikę. Cena instalacji fotowoltaicznej w wielu przypadkach jest dość znacząca, dlatego tak ważne jest montowanie jej wszędzie tam, gdzie jest to rozwiązanie, które przyniesie odpowiednie korzyści nie tylko pod względem użytkowym, ale również finansowym. W przypadku gospodarstw o bardzo dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, dzięki znaczącemu obniżeniu kosztów poboru energii, w przeciągu kilku lat zwrócony zostaje koszt zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych.

Program ”Mój Prąd”

Bez wątpienia większość z nas może zostać skuszona do skorzystania z instalacji fotowoltaicznych poprzez udział w rządowym programie ”Mój Prąd”, który jest dość unikatowy i nieporównywalny do żadnego z obowiązujących dotychczas w kraju. Program powstał po to, by wspierać produkcję energii elektrycznej poprzez zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Z programu skorzystać możemy wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy osobami fizycznymi, które prąd wytwarzają na swój własny użytek. Ponadto by móc skorzystać z dopłaty niezbędne jest przedstawienie umowy, która w sposób konkretny i szczegółowy reguluje zasady dotyczące wprowadzania do sieci elektrycznej wytworzonej energii. Należy pamiętać o tym, że z programu możemy skorzystać wyłącznie w przypadku, gdy już korzystamy z instalacji fotowoltaicznych (do wniosku należy dołączyć fakturę za zakup i montaż paneli), a nie gdy dopiero rozważany sens skorzystania z ich możliwości. Obecnie nabory na dofinansowania prowadzi firma: EnergiaPRO – fotowoltaika Lublin

Fotowoltaika – dlaczego warto?

Jeśli chcemy żyć ekologicznie, a tym samym nieco zaoszczędzić na rachunkach za pobór energii elektrycznej, doskonałym rozwiązaniem będzie skorzystanie z zalet paneli fotowoltaicznych. Wykorzystują one naturalne, niewyczerpalne źródło energii jakim są promienie słoneczne. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że fotowoltaika w żaden sposób nie ingeruje w stan środowiska naturalnego. Instalacja fotowoltaiczna nie przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do środowiska, co znacząco wpływa na poprawę jakości powietrza, a tym samym komfort życia.

Co prawda każda firma fotowoltaiczna inkasuje sporą sumę za sprzedaż i montaż paneli słonecznych, to jednak taka inwestycja zwraca się w dość krótkim czasie – im większe wydatki na zasilanie gospodarstwa domowego w energię elektryczną, tym szybciej inwestycja się zwraca. Instalacja pozwala nie tylko na pozyskiwanie darmowego prądu, ale również daje możliwość odsprzedania niewykorzystanej nadwyżki, co z finansowego punktu widzenia gospodarstwa domowego jest niezwykle korzystne. Należy jednak podkreślić, że za sprzedaż nie otrzymamy gotówki, a odpowiednią ilość prądu pochodzącego z elektrowni. Najwięcej korzyści można uzyskać łącząc instalacje fotowoltaiczne z innymi źródłami energii (nie zawsze bowiem warunki pozwalają na pełne wykorzystanie promieni słonecznych).